Vaš vodič kroz avio svet

Nepraćena deca

Nepraćena decaU domenu redovnog avio saobraćaja pod terminom nepraćeno dete (unaccompanied minor - UMNR) se obično podrazumevaju mlađi putnici, uzrasta od 5 do 14 godina (pravila se mogu razlikovati u zavisnosti od kompanije i rute), koji putuju bez odrasle osobe (18 godina i više). Takođe, ako deca tog uzrasta imaju pratnju odrasle osobe, ali putuju u različitim kabinama/klasama, mogu se klasifikovati kao nepraćena.
Da bi nepraćena deca mogla putovati, ta usluga se mora zatražiti prilikom pravljenja rezervacije i avio kompanija mora potvrdno odgovoriti na ovaj zahtev. Savetuje se da se karta ne izdaje/kupuje pre nego što se dobije potvrda o raspoloživosti pratnje za dete. Pre dana leta, roditelji su dužni da obezbede svu neophodnu dokumentaciju za putovanje deteta kao što pasoš, viza (za destinacija gde je neophodna), vakcinacija (za destinacija gde je neophodna), saglasnost oba roditelja, itd.
Najčešća procedura koju avio kompanije sprovode zahteva od roditelja ili pravnog staratelja da popuni formular sa kojim ovlaščuje drugu osobu da preuzme dete na aerodromu destinacije. Taj formular se popunjava na aerodromu prilikom prikave za let, pa je preporučljivo da se što ranije dođe na aerodrom kako bi sve procedure bile ispoštovane.
Roditelj/staratelj koji je predao dete ovlašćenom službeniku na aerodromu polaska je u obavezi da ostane na aerodromu sve dok avion u kome se nalazi njegovo dete ne poleti. Ako je let kasni ili je otkazan nepraćeno dete dobija prioritet u svim procedurama. Dete će ostati pod stalnim nadzorom osoblja, čak iako je do otkazivanja došlo na tački konekcije pa roditelj ne može više preuzeti dete. Službenik kompanije će u tom slučaju ostati uz dete i tokom eventualnog prenoćišta u hotelu.
U periodu između poveravanja i preuzimanja detata, avio kompanija i njeno osoblje su odgovorni da sprovedu dete kroz pasošku i carinsku kontrolu, sigurnosnu kontrolu, otprate do i iz aviona za ukrcavanje i iskrcavanje, kao i kroz eventualne transferne aerodrome. 
Tokom samog trajanja leta ugalavnom ne postoji specijalan tretman ili briga koju nepraćena deca dobijaju. Naravno postoje određeni izuzeci, kao što je npr. "Flying Nanny" usluga na dugolinijskim letovima avio kompanije Etihad. ili "Sky Au Pair dadilja" na letovima između Beograda i Njujorka kod Air Serbia. Kod nekih avio kompanija dete se pre sletanja aviona premešta na sedište najbliže izlazu (ako je slobodno) kako bi bilo prvo na iskrcavanju i kako bi ga što pre preuzelo zemaljsko osoblje na aerodromu destinacije. Nakon što sa njim prođu pasošku i carinsku kontrolu, zemaljsko osoblje predaje dete osobi koja je navedena u formularu popunjenom od strane roditelja/staratelja.
Usluga nepraćenog detata obično podrazumeva određenu nadoknadu koja se plaća avio kompaniji, pored regularne (pune) cene avio karte.
Neke avio kompanije nude uslugu koja podrazumeva da će sa detetom putovati stjuardesa koja će sve vreme biti sa njim tokom leta. Ova usluga obično podrazumeva plaćanje avio karte za stjuardesu, u jednom pravcu ili povratne, u zavisnosti od avio kompanije.
Pojedine avio kompanije kao što su npr. Ryanair ill Wizz Air ne nude uslugu za nepraćenu decu, a druge kao npr. Norwegian nemaju tu uslugu za putnike iz Srbije. Pojedine kompanije ne prihvataju nepraćenu decu ako putovanje podrazumeva let sa konekcijom (presedanje), ili ako je ta konekcija noćna ili duža od određenog broja sati. U retkim slučajevima avio kompanije prihvataju nepraćenu decu ako je putovanje sačinjeno od letova koje izvodi više različitih prevoznika - Air France, KLM, Delta jesu primer u kojem kompanije sarađuju na polju međusobnog preuzimanja nepraćene dece (uz određene izuzetke).