Vaš vodič kroz avio svet

Koncepti za određivanje dozvoljene količine prtljaga

Koncepti za određivanje dozvoljene količine prtljaga

Autor : Damjan Ivanović Datum : 12.09.2018 Kategorija : Prtljag


Avio kompanije koriste dva koncepta za određivanje dozvoljene količine prtljaga - kako predatog, tako i ručnog. U pitanju su komadni koncept (piece concept) i težinski koncept (weight concept).

Pod dozvoljenim se podrazumeva količina prtljaga koji putnik može poneti bez doplate, tj. količina koja je uključena u cenu avio karte. Ta količina je uglavnom promenljiva u odnosu na avio kompaniju, klasu/tarifu kojom se putuje, u odnosu na rutu kojom se putuje, kao i na status putnika u programu lojalnosti. Najveći broj kompanija za ručni prtljag koristi komadni koncept (komadi od 8, 10 ili 12 kg), pa ćemo u nastavku definisati dva koncepta na primeru predatog prtljag.

Komadni koncept - pod ovim pravilnikom putnici mogu nositi određen broj komada prtljaga, gde je svaki od tih prtljaga ograničen maksimalnom težinom. Ovaj koncept koristi većina avio kompanija u modernom avio saobraćaju, a on najčešče podrazumeva da putnici ekonomske klase mogu nositi 1 komad prtljag do 23 kg, a putnici biznis ili prve klase 2 ili više komada do 32 kg (svaki komad). Naravno postoje brojni izuzeci kako u težini tako i u broju komada. Pojedine avio kompanije (uglavnom low-cost) primenjuju komadni koncept ali težinu pojedinačnih komada ograničavaju na 20 kg ili 30 kg. Sa druge strane, mnoge kompanije u zavisnosti od destinacije, klase i tarife dozvoljavaju da putnici ekonomske ili premijum ekonomske klase nose 2 ili više komada prtljaga, ili prtljage do 32 kg (primer za ovo su putnici iz/do Brazila koji neretko dobijaju specijalne povlastice).

Težinski koncept - pod ovim pravilnikom svaki putnik može nositi prtljag određene težine, bez obzira na broj prtljaga u kojima je ta težina raspoređena. Putnici koji lete zajedno uglavnom mogu kombinovati svoje težine prtljaga (pooling) tako da im se prilikom prihvatanja prtljaga posmatra ukupna zajednička kilaža. U retkim slučajevima spajanje prtljaga može biti dozvoljeno i kod kompanija koje koriste komadni koncept. Ukupna dozvoljena težina je promenljiva u odnosu na avio kompaniju, klasu/tarifu, rutu, FF status putnika, ali uglavnom je vezana za brojke od 20 kg, 30 kg, 40 kg. Težinski koncept je bio široko zastupljen u predhodnom veku, ali danas sve više kompanija prelazi na komadni koncept, budući da tako teče proces standardizacije u modernom avio saobraćaju. Kako većina avio kompanija već koristi komadini koncept, njihova međusobna saradnja na svim nivoima postaje jednostavnija ako primenju isti koncept. Ipak pojedine kompanije idalje primenjuju težinski koncept, dok neke koriste oba koncepta paralelno i primenjuju ih u zavisnosti od rute. Primer za to su avio kompanije Turkish Airlines i Emirates koje koriste težinski koncept na većini svojih ruta, dok komadni koncept upotrebljavaju uglavnom na rutama do/od Severne Amerike. 

Višak prtljaga se takođe određuje i naplaćuje u zavisnosti od ova dva koncepta.
Pojedine kompanije koje koriste komadni koncept će višak kilograma u jednom koferu (do 32 kg maks.) naplatiti po tarifi za teži prtljag, dok će druge naplatiti celu tarifu za dodatni prtljag. To praktično znači da ako imate 1 komad prtljaga od 25 kg, za ta dodatna dva kg viška će vam biti naplaćen iznos koji se propisan za ceo dodatni komad prtljag.
Iz tog razloga trebate blagovremeno proveriti koji koncept je primenljiv za vaše putovanje, tj. vašu avio kartu i prema tome se spakovati kako bi izbegli doplate na aerodromu. Ako želite da nosite više prtljaga nego što vaša karta predviđa, predlažemo da kontaktirate Fly Experts agente kako bi se posavetovali o eventualnoj doplati koja je uglavnom jeftinija kada se ranije radi preko agenta ili online, nego na aerodromu pred let.