loading 0%
Vaš vodič kroz avio svet

Austrian Airlines - Tarife

Tarife

Tokom leta 2015. avio kompanije članice Lufthansa grupe - Austrian Airlines, Lufthansa i Swiss - su uvele novi koncept tarifa za letove u okviru Evrope. Sada svaka klasa/slovo (Reservation Booking Designator) na ovim kompanijama ima tri moguća nivoa tarifa koje su brendirane kao - Light, Classic i Flex. Sa tim konceptom putnik bira koje usluge želi da uključi a koje ne, tj. da li želi refundabilnu i promenljivu kartu ili je siguran za datume kada će putovati.

Za karte izdate od 19. juna 2018. pa na dalje, Lufthansa grupa je uvela Light nivo tarife i za letove između Evrope* i Severne Amerike**. Light tarifa podrazumeva samo ručni prtljag, kao i nemogućnost za promenu i refundaciju. Prvi komad predatog prtljaga se može dokupiti po ceni od 50 EUR po pravcu, a drugi komad od 90 EUR po pravcu.
* Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Srbija, Slovačka, Švedska, Švajcarska i Turska.
*SAD i Kanada


Nivoi brandiranih tarifa:
LIGHT- budžetske tarife sa osnovnim uslugama za putnike kojima ne treba fleksibilnost i putuju samo sa ručnim prtljagom; predati prtljag se može naknadno dokupiti, ali fleksibilnost ne može, tj. putnik mora kupiti novu kartu ako želi nešto da menja

CLASSIC - standardne tarife sa popularnim uslugama, kao što je uključeni predati prtljag, rezervacija sedišta i mogućmost promene uz penal

FLEX - tarife sa svim uslugama za putnike kojima treba fleksibinost na putovanju; to uglavnom pogoduje poslovnim putnicima koji sa ovom tarifom mogu da uštete ako pretpostavljaju da će dosta menjati planove; Flex nivo im dozvoljava promene bez penala (uz doplatu u slučaju da se menja na višu tarifu, tj. da originalna više nije raspoloživa); kupovinom ovog nivoa tarife takođe dobijate mogućnost prioritetnog ukrcavanja na let

Ako putnik kupi Flex tarifu ili Biznis tarifu ima mogućnost da besplatno promeni let na raniji let tog dana, ako takav postoji.

Promotivne cene avio karata Kompletna promo ponuda