loading 0%
Vaš vodič kroz avio svet

Lufthansa Group

Lufthansa Group

Lufthansa group je globalna grupacija koja okuplja 550 podružnica iz domena avijacije. U 2016. godini grupacija je bila podeljena na grupu civilnog vazduhoplovstva, logistike, MRO, keteringa i na druge segmente. Pored navedenih avio kompanija, tu je Lufthansa Technik grupa, koja okuplja 32 kompanije koje se bave održavanjem, popravkama, remontom, itd.  
Ukupan promet u 2016. godini je bio oko 31.7 milijardi dolara, a broj zaposlenih 124.306.
Članice Luhthansa grupacije su takođe i članice Star Alijanse (Star Alliance), koja je osnovana još 1997. godine i gde je Lufthansa bila jedan od osnivača.

Grupacija polaže dosta resursa u nekoliko komercionalno i strateški važnih zajedničkih poduhvata:
- transatlansko partnerstvo sa United Airlines-om i Air Canada-om
- partnerstvo sa All Nipon Airways-om (ANA) i Singapure Airlines-om