loading 0%
Vaš vodič kroz avio svet

British Airways - Tarife

Tarife

Struktura tarifa koju nudi British Airways putnicima nudi izbor između 3 tarifna (Basic, Plus i Plus Flex) nivoa u Euro Traveller ekonomskoj klasi, odnosno 2 tarifna nivoa (Basic i Standard) na pojedinim rutama World Traveller ekonomske klase. Tarifni nivoi putnicima omogućavaju da izaberu benefite i usluge na konkretnom putovanju, koje odgovaraju njihovim potrebama i budžetu.

Tarifni novoi Euro Traveller klase (kratkolinijski letovi)

Basic
Ove tarife su idealne kada želite najjeftinije moguće putovanje. Ona pored sedišta uključuje i ručni prtljag, a ostale usluge kao što su predati prtljag, izbor sedišta i sl. možete doplatiti.

Plus
Plus tarifa uključuje standardne usluge kao što je ručni i predati prtljag, izbor sedišta (od 48h pre leta), ali i besplatnu promenu u toku dan putovanja na raniji i kasniji let (do sat vremena pre poletanja). Promene van tog perioda podrazumevaju penal i plaćanje eventualne razlike u tarifi.

Plus Flex
Plus Flex tarife su idealne za putovanja gde će se datumi i vremena najverovatnije menjati. Na njima imate najveću fleksibilnost za promenu ili otkazivanje letova, uz punu refundaciju. Možete izabrati željeno mesto u avionu kada pravite retervaciju, i promeniti besplatno na pogodniji (raniji ili kasniji) let na sam dan putovanja (sve do sat vremena pre poletanja).

  Basic Plus Plus Flex
2 komada ručnog prtljag
1 komad predatog prtljag uz doplatu
izbor sedišta uz doplatu*

da - besplatno od 48h pre putovanja

da - besplatno u bilo kom trenutku
promena vremena leta na dan putovanja penal i eventualna razlika u tarifi

da - besplatno do 1h pre putovanja

da - besplatno do 1h pre putovanja
promena leta u bilo kom trenutku penal i eventualna razlika u tarifi penal i eventualna razlika u tarifi eventualna razlika u tarifi
puna refundacija u slučaju otkaza - -

*besplatno za članove Executive programa - Club Bronze, Silver and Gold. Nije raspoloživo sa grupne rezervacije.

Tarifni novoi World Traveller klase (dugolinijski letovi)

Od aprila 2018. British Airways ima u ponudi dva nivoa tarifa za dugolinijske rute ekonomske klase: Basic i Standard.

Basic 
Basic (osnovne) tarife su idealne za kratka putovanja kada putujete bez mnogo prtljaga i želite najjeftiniju moguću cenu. Svakako će te imati besplatnu hranu i piće na letu, sedište će vam biti dodeljeno na prijavi za let, a imate pravo na dva komada ručnog prtljaga - glavni i dodatni komad (kao npr. torba sa laptopom). Ako imate Basic tarifu možete dodati/dokupiti ostale usluge kao što je predati prtljag, izbor željenog mesta i sl.

 

Standard
Standardne tarife uključuju ručni i predati prtljag, kao i izbor željenog sedišta (od 24h pre leta).

  Basic Standard
2 komada ručnog prtljag
1 predati prtljag uz doplatu
izbor sedišta uz doplatu* da - besplatno od 24h pre putovanja
ukrcavanje ukrcavanje sa završnom grupom putnika ukrcavanje sa uopštenom grupom putnika
obroci i usluge bara

*besplatno za članove Executive programa - za Silver and Gold od trenutka kupovine, za Club Bronze od 7 dana pre putovanja. Nije raspoloživo sa grupne rezervacije.

Promotivne cene avio karata Kompletna promo ponuda