loading 0%
Vaš vodič kroz avio svet

British Airways - Doplate za višak prtljaga

Doplate za višak prtljaga

Doplate za prtljag:

Dole navedene doplate za predati prtljag važe za avio kompaniju British Airways kao i njene ćerke kompanije OpenSkies i BA CityFlyer. Naplata prtljaga važi po pravcu putovanja.

napomene:

  • Svaka osoba preko sve godine može da plati do 10 dodatnih torbi pored već dozvoljenog predatog prtljaga.
  • Svaka dodatna torba mora da se uklapa u veličinu i težinu standardnog prtljaga (90 x 75 x 43cm i do 23kg ili 32 u zavisnosti od klase putovanja)
  • najjefinija doplata viška prtljaga se može izvršiti preko veb sajta avio kompanije ili preko agenta; na pojedinim rutama gde British ne leti već sarađuje sa drugim kompanijama (kao u slučaju Beograda), doplata prtljaga se mora izvršiti na aerodromu.
  • na mnogim aerodromima uključujući aerodrome London Hitrou, Getvik i aerodrome u Severnoj Americi višak prtljaga se isključivo može doplatiti karticom; na nekim aerodromima postoji mogućnost da se keš konvertuje u uplatu uslužnom karticom.

doplate prtljaga za evropske letove na ekonomskoj Basic tarifi koja uključuje samo predati prtljag:

kupovina unapred (online ili preko agenta)
ka/iz UK

ka/iz Evrope

Prva torba od £25/$40/€35 do £40/$60/€55
(u zavisnosi od rute)
svaka sledeća torba: £60/$90/€70
doplata na aerodromu
ka/iz UK ka/iz Evrope svaka torba od £50/$75/€65 do £65/$100/€75
(u zavisnosi od rute)
  • doplate za letove sa konekcijom:
    * u okviru Evrope – £65 po torbi bez obzira na rutu
    * iz/ka ili van Evrope – plaćate samo doplatu za jedan od letova i to za onaj duži/skuplji


doplate prtljaga za dugolinijske letove letove na ekonomskoj Basic tarifi koja uključuje samo predati prtljag:

kupovina unapred (online ili preko agenta)
prva predata torba £40/$55/€45
druga dodatna torba £60/$90/€70
sve sledeće dodatne torbe £120/$180/€140
doplata na aerodromu
prva predata torba £45/$60/€50
druga dodatna torba £65/$100/€75
sve sledeće dodatne torbe £140/$200/€150


doplate prtljaga za evropske letove u ekonomskoj Euro Traveller klasi, koja već uključuje predati prtljag:

kupovina unapred (online ili preko agenta)
ka/iz London Gatvik svaka dodatna torba: £36/$55/€46
sve ostale rute svaka dodatna torba: £60/$90/€70
doplata na aerodromu
ka/iz London Gatvik svaka dodatna torba: £50/$75/€65
sve ostale rute svaka dodatna torba: £65/$100/€75


doplate prtljaga za dugolinijske letove u ekonomskoj World Traveller klasi, koja već uključuje predati prtljag:

kupovina unapred (online ili preko agenta)
kada vaša tarifa već uključuje jedan predati prtljag

prvi dodatni prtljag: £60/$90/€70

svaka dodatna torba: £120/$180/€140

kada vaša tarifa već uključuje dva predata prtljaga svaka dodatna torba:£120/$180/€140
doplata na aerodromu
kada vaša tarifa već uključuje jedan predati prtljag

prvi dodatni prtljag: £65/$100/€75

svaka dodatna torba: £140/$200/€150

kada vaša tarifa već uključuje dva predata prtljaga svaka dodatna torba: £140/$200/€150


doplate prtljaga za dugolinijske letove u premium ekonomskoj World Traveller Plus klasi, koja već uključuje predati prtljag:

kupovina unapred (online ili preko agenta)
sve rute svaka dodatna torba: £120/$180/€140
doplata na aerodromu
sve rute

svaka dodatna torba: £140/$200/€150


doplate prtljaga za evropske letove u biznis Club Europe klasi, koja već uključuje predati prtljag:

kupovina unapred (online ili preko agenta)
ka/iz London Gatvik svaka dodatna torba: £36/$55/€46
sve ostale rute svaka dodatna torba: £60/$90/€70
doplata na aerodromu
ka/iz London Gatvik svaka dodatna torba: £50/$75/€65
sve ostale rute svaka dodatna torba: £65/$100/€75


doplate prtljaga za dugolinijske letove na biznis Club World klasi i na prvoj klasi koje već uključuje predati prtljag:

kupovina unapred (online ili preko agenta)
sve rute svaka dodatna torba: £120/$180/€140
doplata na aerodromu
sve rute svaka dodatna torba: £140/$200/€150


Letovi iz Brazila:

Na ove naplate može biti primenjena dodatna procentualna nadoknada od strane aerodromskim službi:

dodatne torbe 120 USD za svaku torbu
životinje u prtljažniku 240 USD za svaku životinju
daska za surf

60 USD za prvu dasku

120 USD za svaku sledeću dasku


Doplate ze višak kilograma u komadu prtljaga (na aerodromu)

težina torbe naplata po torbi
23-32kg

65 GBP / 75 EUR / 100 USD / 100 CAD po komadu prtljaga težeg od dozvoljenog

preko 32kg 

nije moguće da se prevozi kao predati prtljag; prevozi se kao kargo

 

Promotivne cene avio karata Kompletna promo ponuda