Vaš vodič kroz avio svet

Otkazan let i prava putnika

Otkazan let i prava putnika

Autor : Damjan Ivanović Datum : 12.11.2018 Kategorija : Prava i obaveze putnika


Verovatno ste se zapitali na šta kao putnik imate pravo u slučaju otkazanog leta. U avio saobraćaju postoje utvrđeni pravni mehanizmi koji regulišu takve situacije. Tako u zavisnosti od dužine otkazanog leta, imate pravo da od avio kompanije potražujete odštetu u iznosu od 250 do 600 EUR.

Ako vas interesuju pravni detalji, za početak bi trebalo znati da prava putnika u evropskom avio saobraćaju štiti regulativa Evropske Unije br. 261/2004, koja propisuje opšta pravila oštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcavanja, otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta. Tom uredbom se garantuje minimalni nivo standarda u pogledu zaštite putnika koji je definisao Evropski sud pravde, a koje sve avio kompanije moraju poštovati.  Srbija nije članica Evropske Unije, ali je članica ECAA (European Common Aviation Area - Evropsko zajedničko vazduhoplovno područije), pa se tako naše zakonodavstvo po tom pitanju oslanja na gore pomenutu regulativu Evropske Unije. U Srbiji pravila propisuje Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

Regulativa je primenljiva na sve putnike koji:

 • putuju sa aerodroma koji se nalazi na teritoriji zemlje koja je potpisnica ECCA sporazuma i na koju se ECCA sporazum primenjuje ili sa aerodroma, koji se nalazi u trećoj zemlji, na aerodrom koji se nalazi u oblasti ECCA, pod uslovom da već nisu dobili prednosti ili nadoknadu ili da im već nije pružena pomoć u toj trećoj zemlji, i ukoliko je operativni avio prevoznik iz EU ili iz zemlje potpisnice ECCA sporazuma;
 • imaju potvrđenu rezervaciju, tj. izdatu kartu za konkretni let ;
 • se pojave na ček-inu (sem ako je let otkazan) u vremenu koje predviđa i navodi avio prevoznik, organizator putovanja ili ovlašćeni turistički agent, ili ako to vreme nije navedeno, najmanje 45 minuta pre objavljenog vremena polaska;
 • koje je avio kompanija ili organizator putovanja prebacila sa leta za koji su imali rezervaciju na drugi let, bez obzira na razloge;
 • kojima je karta izdata u okviru programa lojalnosti ili drugog komercijalnog programa avio kompanije ili organizatora putovanja. Odredbe vezane za prava putnika se ne primenjuju ukoliko putujete besplatno ili po sniženoj ceni koja nije neposredno ili posredno dostupna javnosti.

Toliko o zakonskom okviru, tj. o pravnim odredbama i definicijama. U narednom delu možete saznati više o konkretnim primerima otkazanih letova, tj. o obavezama avio kompanije i vašim pravima u takvim situacijama.

Obaveze avio kompanije prema putiku:

 • pružanje izbora između refundacije ili preusmerenja
  • refundacija: pune cene karte po ceni po kojoj je kupljena, za deo ili delove putovanja koji nisu realizovani, i za deo ili delove koji su već realizovani, ukoliko let više ne služi svrsi u pogledu vašeg prvobitnog putnog plana, zajedno sa, kad je to relevantno, povratnim letom do prve tačke polaska, u najkraćem mogućem roku
  • preusmerenje: pod sličnim uslovima prevoza, do vaše konačne destinacije u što kraćem roku*; ili preusmerenje, pod uporedivim uslovima prevoza, do vaše konačne destinacije kasnijeg datuma kad vama to odgovara, u zavisnosti od dostupnosti mesta. U slučajevima kad mesto, grad ili region imaju više od jednog aerodroma avio kompanija vam može ponuditi let do drugog aerodroma u odnosu na onaj iz rezervacije. Avio kompanija treba pokriti troškove vašeg prevoza od tog drugog aerodroma ili do onog koji je naveden u vašoj rezervaciji, ili do druge destinacije u blizini, po dogovoru sa vama.

*treba reći da ovde postoji nedefinisana oblast u pogledu fraze "u što kraćem roku" i toga da li ona znači da je avio kompanija čiji je let otkazan u dužnosti da vas prebaci na let druge avio kompanije, ili može samo da vam ponudi svoj prvi sledeći let (kad god on bio). Tradicionalne avio kompanije (kao npr. Air Serbia, Lufthansa, Aeroflot, itd) će vas najčešće prebaciti na prvi sledeći let drugih tradicionalnih avio kompanija (budući da imaju potpisane međukompanijske ugovore za takve situacije), dok će vam niskobudžetne avio kompanije (kao npr. Wizz Air, Ryanair, itd) jednostavno ponuditi opciju refundacije ili prebacivanja na prvi sledeći let te iste avio kompanije (kad god on bio). Ovu praksu trebate imati u vidu ako vam je jako važno da sigurno stignete na odredište u određeno vreme, u određenom danu. To je razlog zašto poslovni putnici uglavnom biraju letove tradicionalnih kompanija, pošto je sa njima mnogo veća šansa da čak i u slučaju otkaza stignu na krajnju destinaciju na vreme.

 • pružanje sledećih besplatnih prednosti: besplatne obroke i osveženja u skladu sa vremenom čekanja narednog leta; dva besplatna telefonska poziva, teleksa ili poruke putem faksa ili mejla; u slučaju preusmerenja, kad je očekivano vreme polaska novog leta najmanje dan nakon planiranog polaska ukinutog leta, ili kad je potreban dodatan boravak na destinaciji u odnosu na nameravani, avio kompanija vam treba ponuditi besplatan hotelski smeštaj tokom jedne ili više noći; besplatan prevoz od/do aerodroma do/od mesta smeštaja (hotela ili nečeg drugog)
 • isplaćivanje naknade na sledeći način: 
  €250 za letove do 1.500 km (prostor unutar crvene kružnice)


  €400 za letove od 1.500 do 3.500 km (prostor između crvene i narandžaste kružnice)
  €600 za letove preko 3.500 km (prostor van narandžaste kružnice)


  Ukoliko avio kompanija ponudi preusmeravanje putovanja do konačne destinacije putem alternativnog leta, ova nadoknada se može smanjiti za 50%, pod uslovom da vreme dolaska alternativnog leta ne prevazilazi planirano vreme dolaska prvobitno rezervisanog leta: za dva sata za letove do 1.500 km, za tri sata za letove između 1.500 km i 3.500 km, za četiri sata za letove preko 3.500 km. Rastojanje se utvrđuje na osnovu konačne destinacije na koju ćete, usled ukidanja leta, stići posle planiranog vremena prvobitno rezervisanog leta. Avio kompanije navedene nadoknade uglavnom ne isplaćuju na licu mesta već nakon što popunite i pošaljete zahtev za odštetu koji se po pravilu nalazi na veb sajtu avio kompanije.

U poslednje vreme na internetu možete videti veliki broj reklama specijalizovanih agencija koje će u vaše ime komunicirati sa avio kompanijom i nadležnim organima u cilju obezbeđivanja novčane kompezacije za otkazan let. Ovi posrednici te usluge pružaju uz određenu nadoknadu. Nadamo se da će te se uz ovaj tekst osmeliti da sami uđete u proceduru koja nije previše komplikovana, iako na prvi pogled tako deluje. Usled ovog prvobitnog utiska, dosta putnika avio kompanijama ostavlja novac na koji su inače imali pravo.

Procedura za zalbu i traženje kompezacije u osnovi izgleda ovako:
1. upućivanje žalbe avio kompaniji 
Avio kompanija je dužna da u roku od 60 dana nakon dostavljanja sve neophodne dokumentacije odgovori putniku na žalbu. Ako od avio kompanije ne dobijete zadovoljavajući odgovor ili uopšte ne dobijete odgovor, trebate preći na drugi korak.
2. upućivanje žalbe nacionalnom nadzornom organu,
Sto je u slučaju naše zemlje Direktorat Civilnog Vazduhoplovstva Republike Srbije. DCV-u se možete obratiti putem elektronske pošte na sledeću imejl adresu: reklamacijeputnika@cad.gov.rs. DCV bi trebao da vam pruži neobavezujuće pravno mišljenje o tome kako možete nastaviti sa vašom zalbom.
3. obraćanje putem kanala: Alternative Dispute Resolution Entities (ADR) / Online Dispute Resolution (ODR) - samo za državljane zemalja Evropske Unije
U slučaju da niste zadovoljni odgovorom avio kompanije, a državljanin ste zemlje koja pripada EU, možete tražiti van sudsko razrešenje vašeg slučaja putem dva gore navedena kanala, popunjavanje formulara na veb stranicima tih institucija.
4. odlazak na sud, tj. pokretanje tužbe prema avio kompaniji
Ovo je poslednji korak koji možete pokrenuti ako predhodni koraci nisu doneli za vas prihvatljiv ishod. Ipak vrlo malo putnika se odlučuje za ovaj korak, budući da vrednost avio karte uglavnom nije dovoljno velika da opravda investiciju vremena i novca u sudsku parnicu.

Trebate imati na umu da vam nadoknada neće biti isplaćena:

 • ukoliko ste obavešteni o ukidanju leta najmanje dve nedelje pre planiranog vremena polaska ili
 • ukoliko ste obavešteni o ukidanju leta između dve nedelje i sedam dana pre planiranog vremena polaska i ponuđeno vam je preusmerenje koje vam omogućava da poletite ne više od dva sata pre planiranog vremena polaska i stignete na konačnu destinaciju manje od četiri sata posle planiranog vremena dolaska ili
 • ukoliko ste obavešteni o ukidanju leta manje od sedam dana pre planiranog vremena polaska i ponuđeno vam je preusmerenje koje vam omogućava da poletite ne više od sat vremena pre planiranog vremena polaska i stignete na konačnu destinaciju manje od dva sata posle planiranog vremena dolaska ili
 • ukoliko avio kompanija može dokazati da su ukidanje leta izazvale izuzetne okolnosti koje se nisu mogle izbeći čak i da su preduzete sve razumne mere

U ovoj poslednjoj stavci se nalazi važna stavka koju trebate imati u vidu ako se odlučite za ulazak u proces zalbe.  Avio kompanija je oslobođena odgovornosti ako je do ukidanja leta dođe usled više sile, kao npr:

 • loši vremenski uslovi
 • katastrofe kao što su vulkanske erupcije, zemljotresi, poplave, požari i sl.
 • sigurnosni rizici kao što su ratovi, oružani sukobi, terorističke pretnje
 • avionske nesreće i incidenti na aerodromu
 • neočekivani tehnički nedostaci po pitanju sigurnosti leta koje avio kompanija nije bila u mogućnosti da otkrije tokom redovnog odražavanja vazduhoplova - npr. oštećenje određene komponente zbog loših vremenskih uslova (većina tehničkih problema i kvarova ne spada u ovu kategoriju) 
 • štrajkovi u službama koje učestvuju u delatnosti avio saobraćaja - aerodromi, kontrole leta i sl.
 • ugroženena bezbednost letenja - ukoliko nadležni organ proglasi zonu privremene ili trajne zabrane leta na određenom području

U vandredne okolnosti, tj. u višu silu NE spadaju:

 • kvarovi na letelici koje je aviokompanija trebala da predupredi prilikom održavanja vazduhoplova
 • štrajkovi u avio kompaniji
 • operativni razlozi, tj. nedostatak letelica koje se može dogoditi zbog kvara ili kašnjenja predhodnog leta tog aviona
 • komercijalni razlozi, kao npr. slučaj da aviokompanija odluči da nema dovoljan broj putnika, pa onda otkazuje let radi uštede; ova praksa po propisima i ne bi smela da se događa, ali se u praksi realno dešava, samo što je avio kompanije zamaskiraju nekim drugim razlozima, recimo navodnim tehničkim kvarom.

Otkazivanje letova pod izgovorima tehničke prirode se mogu raditi i zbog naizgled neverovatnijih razloga, kao što je nezvanično poznato iz perioda "rata" između Ryanair-a i easyJet-a kada su se dve kompanije utrkivale u što boljoj statistici o tačnosti letova. Kada su imale naznaku da neki od letova neće poleteti u planirano vreme, oni su ga radije otkazivale (pod raznim izgovorima), pre nego da pokvare statistiku o tačnosti poletanja.