Vaš vodič kroz avio svet

Experts Enciklopedija

Zabranjeni predmeti u prtljagu
Zabranjeni predmeti u prtljagu
Avio kompanije imaju striktne propise za prevoz tečnosti i materija koje se klasifikuju kao opasne za transport u putničkom avio saobraćaju. Pod tečnostima se podrazumevaju i gelovi, paste i aerosoli, a opasne materije mogu biti alati, oružija, baterije, gasovi, itd.
Autor : Damjan Ivanović Datum : 17.09.2018 Kategorija : Prtljag
Nepraćena deca
Nepraćena deca
Pod terminom nepraćeno dete (unaccompanied minor - UMNR) se obično podrazumevaju mlađi putnici, uzrasta od 5 do 14 godina, koji putuju bez odrasle osobe. Usluga nepraćenog detata obično podrazumeva određenu nadoknadu koja se plaća avio kompaniji, pored regularne (pune) cene avio karte.
Koncepti za određivanje dozvoljene količine prtljaga
Koncepti za određivanje dozvoljene količine prtljaga
Dva koncepta za određivanje dozvoljene količine prtljaga - komadni koncept (piece concept) - određen broj komada prtljaga, gde je svaki od tih prtljaga ograničen maksimalnom težinom; težinski koncept (weight concept) - prtljag određene težine, bez obzira na broj prtljaga u kojima je ta težina raspoređena.
Autor : Damjan Ivanović Datum : 12.09.2018 Kategorija : Prtljag
Code-share (kod-šer)
Code-share (kod-šer)
Kod-šer (code-share) - saradnja između dve ili više kompanija koje žele da dele mesta na istom letu, tako što jedna kompanija izvodi let (operating carrier) i objavljuje ga (prodaje) pod svojim kodom, dok druga samo objavljuje (prodaje) let pod svojim kodom (marketing carrier).
Autor : Damjan Ivanović Datum : 11.09.2018 Kategorija : Pojmovi i terminologija