loading 0%
Vaš vodič kroz avio svet

Alitalia - Doplate za višak prtljaga

Doplate za višak prtljaga

Doplate za prtljag:


doplate za dodatni komad i višak kilograma (sa izuzetkom Kanade i SAD, Ria i Sao Paola):

Sledeća tabela prikazuje doplate za prtljag koji prelazi 23 kg težine, doplate za dodatni komad prtljaga ili doplate za drugi komad prtljaga u ekonomskoj klasi:

destinacija teži prtljag¹ dodatni komad (drugi prtljag)¹ dodatni komad (od 3-eg do 6-og prtljaga)¹
domaći letovi 60 60 200
Evropa i Severna Afrika 60 60 200
Bliski Istok 75 75 200
Ostatak Sveta 100 100 200
Japan i Brazil 2 100 200 200
Egipat 100 100 200

1Iznosi su u: EUR (za Evropu, Japan, Koreju i Kinu), CAD (za Kanadu) ili USD (za SAD i/ili bilo koju drugu zemlju koja nije predhodno navedena)
Za polaske iz Brazila dozvoljena težina za svaki prtljag je već maksimalnih 32 kg (osim Ligt tarife), pa prema tome nema mogućnosti za doplatu viška kilograma
3Za rutu Milan Malpensa - Abu Dabi, naplata za svaki komad viška je 140


doplate za prtljag koji prelazi dozvoljene dimenzije (sa izuzetkom Kanade i SAD):

Sledeća tabela prikazuje doplate za prtljag koji prelazi 158 cm u zbiru visine, širine i dubine - sve do 203 cm u zbiru:

destinacija doplata*
domaći letovi 60
Evropa i Severna Afrika 80
Bliski Istok 300
Ostatak Sveta 300
Egipat 300

*Iznosi su u: EUR (za Evropu, Japan, Koreju i Kinu), CAD (za Kanadu) ili USD (za SAD i/ili bilo koju drugu zemlju koja nije predhodno navedena)

 Doplata prtljaga na LIGHT tarifi

Prva predata torba na light tarifama se naplaćuje (po pravcu putovanja):

  • € 25 za kupovinu koja se vrši tokom online prijave za let na AlItalia sajtu, preko Kontakt centara i preko kvalifikovanih agenata; 45 EUR za kupovinu na aerodromu, na šalteru za prijavu na let ili na šalteru za kupovinu avio karta;
  • € 50 za interkontinentalne letova iz Evrope ka SAD/Kanadi/Meksiku, $ 60 za letova iz SAD/Kanade/Meksika ka Evropi
  • € 60 / $ 65 doplata na aerodromu za prvi komad prtljaga za letove između Evrope/Severne Afrike/Bliskog istoka i Rio de Ženeira/Sao Paola. € 55 / $ 60 za raniju doplatu preko agencije/sajta AlItalia.
  • u slućaju da se doplata vrši na aerodromu, postoji mogućnost da aerodromska služba ima dodatnu naplatu za svoju uslugu, koja je promenljiva od aerodroma do aerodroma
  • navedene naplate su primenljive po pravcu putovanja
  • cena može biti promenljiva u odnosu na trenutak kupovine viška prtljaga
  • za dodatne komada prtljaga (nakon prvog) primenljiva je standardna doplata.

 

SAD i Meksiko

doplate za višak kilograma za SAD i Meksiko:

Sledeća tabela prikazuje doplate za prtljag koji prelazi težinu od 23 kg (do 32 kg):

destinacija doplata*
iz/ka Južnoj i Centralnoj Americi; Izrael, Egipat, Severna Afrika i Indija 100
ka Evropi, Bliskom Istoku, Jordanu, Japanu, Kini, Koreji 100
iz Evrope i Japana 85


doplate za dodatni komad za SAD i Meksiko:

Sledeća tabela prikazuje doplate za dodatni komad prtljag ili za drugi komad u ekonomskoj klasi:

broj komada prtljag doplata*
drugi komad 100
drugi komad iz Japana, Evrope 85
treći komad 285
treći komad iz Japan, Evrope 240


doplate za prtljag koji prelazi dozvoljene dimenzije za SAD i Meksiko

Sledeća tabela prikazuje doplate za prtljag koji prelazi 158 cm u zbiru visine, širine i dubine - sve do 203 cm u zbiru:

destinacija doplata*
sve 300
iz Japana, Europe 250

*Iznosi su u: EUR (za Evropu, Japan, Koreju i Kinu), CAD (za Kanadu) ili USD (za SAD i/ili bilo koju drugu zemlju koja nije predhodno navedena)


Kanada

doplate za višak kilograma za Kanadu

destinacija doplata*
iz Bliskog Istoka, Jordana, Izraela i Severne Afrike 75
ka Severnoj Africi 75
ka Bliskom Istoku, Jordanu i Izraelu 100
iz Evrope i Japana 85
iz Egita, Indije, Južne i Centralne Amerike 100
ka Evropi, Indiji, Japanu, Južnoj i Centralnoj Americi 120
ka Egiptu 200

doplate za dodatni komad za Kanadu:

Sledeća tabela prikazuje doplate za dodatni komad prtljag ili za drugi komad u ekonomskoj klasi:

broj komada doplata*
drugi komad iz Evrope 85
drugi komad iz/ka Izraela i Jordana 100
drugi komad ka Evropi, Južnoj i Centralnoj Americi 120 
treći komad iz Izraela, Jordana, Bliskog Istoka, Indije, Južne i Centralne Amerike 200 
treći komad iz Evrope i Japana 240
treći komad ka Evropi, Japanu, Indiji, Južnoj i Centralnoj Americi 330


doplate za prtljag koji prelazi dozvoljene dimenzije za Kanadu

Sledeća tabela prikazuje doplate za prtljag koji prelazi 158 cm u zbiru visine, širine i dubine - sve do 203 cm u zbiru:

broj komada  doplata*
iz Bliskog Istoka, Jordana, Izraela, Severne Afrike, Egipta, Južne i Centralne Amerike 300
ka Bliskom Istoku, Jordana, Izraelu, Severnoj Africi, Egiptu i Japanu 360
iz Evrope i Japana 250
ka Evropi 345
ka Južnoj i Centralnoj Americi 370

*Iznosi su u: EUR (za Evropu, Japan, Koreju i Kinu), CAD (za Kanadu) ili USD (za SAD i/ili bilo koju drugu zemlju koja nije predhodno navedena)

Ako ručni prtljag ne odgovara propisima biće naplaćen po sledećem cenovniku:

  • domaći i međunarodni letovi: 25 EUR za kupovinu koja se vrši tokom online prijave za let na AlItalia sajtu, preko Kontakt centara i preko kvalifikovanih agenata; 45 EUR za kupovinu na aerodromu, na šalteru za prijavu na let ili na šalteru za kupovinu avio karta;
  • 50 EUR za interkontinentalne letove iz Evrope iz SAD ili Kanade; 60 USD iz SAD ili Kanade ka Evropi. U slučaju code-share letova, doplata prtljag je moguća samo na aerodromu poletanja
  • cene navedene iznad mogu varirati i pojedini aerodromi mogu imati dodatne naplate za uslugu

 

 

Promotivne cene avio karata Kompletna promo ponuda