loading 0%
Vaš vodič kroz avio svet

Transavia - Ručni prtljag

Ručni prtljag

Pravila za ručni prtljag:

Svaka odrasla osoba/dete može poneti po 1 komad ručnog prtlaga maks. težine 10 kg. Ako pored tog ručnog prtljaga imate još jednu ručni torbicu, prilikom ukrcavanja je morate staviti u veći ručni prtljag.

Imate izbor između dve veličine ručnog prtljaga:

  • maks. dim. 45 x 40 x 25 cm - garantovan prevoz u kabini; ovakvi komadi prtljaga će biti obeleženi sa zelenom etiketom i smešteni se ispod sedišta putnika ispred.
  • maks. dim. 55 x 40 x 25 cm - prevoz u kabini nije garantovan; ovakvi komadi prtljaga će bi obeleženi sa crvenom etiketom, a smeštaju se u pregradu iznad glave. Ako je ta pregrada već popunjena vaš prtljag će biti prevezen u prtljažniku bez naplate.

U slučaju da vaš ručni prtljag prelazi navedene dimenzije ili težinu, moraćete da doplatite kako bi bio prevožen kao predati prtljag. Na kapiji (gejtu) naplata po komadu neodgovarajućeg ručnog prtljaga iznosi 40 EUR.

Sve vrste tečnosti moraju biti u kanisterima do 100 ml, a te posude moraju biti zajedno spakovane u jednu zatvorenu plastičnu kesu od maks. 1 l. Izuzetak su: hrana za bebe, lekovi i elementi za rashlađivanje lekova. Ovi predmeti mogu biti u posudama koje prelaze 100 ml i ne moraju se pakovati u plastičnu kesu, već se posebno predaju na sigurnosnoj proveri.