loading 0%
Vaš vodič kroz avio svet

Swiss International Air Lines - Doplate za višak prtljaga

Doplate za višak prtljaga

Doplate za prtljag:


Cena za prvi komad prtljaga na Economy Light tarifi za saobraćaj u okviru Evrope:

kanal prodaje unutar Švajcarske Evropa
ranija kupovina - preko agenta ili na sajtu 
CHF 20
EUR 15
EUR 25
tokom prijave za let (na check-inu)
CHF 35
EUR 30
EUR 40
na kapiji (na gejtu)
CHF 60
EUR 55
EUR 55


Cena za prvi komad prtljaga na Economy Light tarifi za interkontinentalni saobraćaj:

prtljag ranija kupovina prilikom čekiranja na gejtu
1 torba (primenljivo kod
Light tarifa, maks. do
23 kg, zbir dimenzija manji
158 cm)
CHF 60
EUR 50
USD 60
CAD 60
CHF 60
EUR 50
USD 60
CAD 60
CHF 60
EUR 50
USD 60
CAD 60


Cena za doplatu dodatnog komada prtljaga:

zone maks. 23 kg i za maks. 158 cm - preko sajta ili agenta maks. 23 kg i za maks. 158 cm - na aerodromu težak ili veliki (>24 kg ili >158 cm) težak i veliki (>24 kg i >158 cm)
unutar Švajcarske
CHF 64
EUR 56
CHF 80
EUR 70
CHF 126
EUR 110
CHF 172
EUR 150
Evropa
EUR 64
EUR 80
EUR 130
EUR 180
Levent i Severna Afrika
EUR 80
EUR 100
EUR 175
EUR 250
kratke interkontinentalne rute
EUR 120
EUR 150
EUR 250
EUR 350
srednje interkontinentalne rute
EUR 160
EUR 200
EUR 320
EUR 440
duge 
interkontinentalne rute
EUR 200
EUR 250
EUR 400
EUR 550

Izutezak u naplati - iz/ka Japanu:

dodatni komad prtljaga ranija kupovina Check-in Gejt
Standardni prtljag (max. 23 kg, zbir dimenzija do 158 cm)
EUR 115
EUR 150
EUR 160
veći (zbir dimenzija preko 158 cm)
x
EUR 350
x
težak (24 - 32 kg)
x
EUR 250
x
težak i veći (24 - 32 kg, 
zbir dimenzija preko 158 cm)
x
EUR 450
x


Umanjena doplata za drugi komad prtljaga (maks. 23 kg i maks. 158 cm) za tarife ekonomske klase koje imaju 1 besplatan komad za:

rute ranija kupovina Check-in
između SAD / Kanade / Meksika / Centralne Amerike i ostatka Sveta
EUR 80
EUR 90


Naplata za prtljag koji prelazi težinu ili dimenzije:

zone teži ili veći (>24 kg/32 kg ili >158 cm)  teži i veći (>24 kg/32 kg and >158 cm)
unutar Švajcarske
CHF 46
EUR 40
CHF 92
EUR 80
Evropa
EUR 50
EUR 100
Levent i Severna Afrika
EUR 75
EUR 150
kratke interkontinentalne rute
EUR 100
EUR 200
srednje interkontinentalne rute
EUR 120
EUR 240
duge 
interkontinentalne rute
EUR 150
EUR 300


Izutezak u naplati - iz/ka Japanu:

SWISS Economy 

komad prtljaga doplata
veći od dozvoljenog (zbir dimenzija > 158 cm)
EUR 200
teži od dozvoljenog (24 - 32 kg)
EUR 100
veći i teži od dozvoljenog (zbir dimenzija > 158 cm i 24 - 32 kg)
EUR 300

SWISS Business i SWISS First 

komad prtljaga doplata
veći od dozvoljenog (zbir dimenzija > 158 cm)
EUR 200


*ako nosite više komada prtljaga od onog što vaša klasa i tarifa dozvoljavaju, molimo vas da kontaktirate agente za proveru mogućnosti prevoza i cene (koja zavisi od tipa prtljaga, težine, dimenzija, trenutka kupovine)
*ako nosite specijalan prtljag, kao što je npr. sportska oprema, molimo vas da kontaktirate agente za proveru mogućnosti prevoza i cene.

Promotivne cene avio karata Kompletna promo ponuda