loading 0%
Vaš vodič kroz avio svet

Ryanair - Tarife

Tarife

Ryanair primenjuje sledeće tarifne nivoe:

 • Standard
  - standard tarifa je najjeftinija moguća opcija koja vam omogućava prevoz za vas i manji ručni prtljag dok sve ostale usluge morate doplatiti
 • Plus
  - 60 dana ranije je moguća samostalna prijava za let preko interneta (online check-in) 
  - uključen predati prtljag do 20 kg
  - uključena je Priority usluga koja vam pored manjeg ručnog prtljaga donosi i veći ručni prtljag (55x40x20cm)
  - uključena rezervacija standardnog sedišta 
 • Flexi plus
  - 60 dana ranije je moguća samostalna prijava za let preko interneta (online check-in) 
  - uključen predati prtljag do 20 kg
  - uključena je Priority usluga koja vam pored manjeg ručnog prtljaga donosi i veći ručni prtljag (55x40x20cm)
  - moguća rezervacija bilo kog sedišta (extra leg room, front ili standard seat)
  - uključena fleksibilnost: mogućnost da se promeni datum leta za +1/-1 dan, ili da se promeni polazni aerodrom ili destinacija, bez doplate
  - moguća opcionalna prijava za let na aerodromu bez nadoknade
  - brza traka za bezbednosnu kontrolu

Naravno postoji i mogućnost da kupite samo standard tarifu pa da ostale usluge koje želite dokupite posebno.

Takođe postoji određeni paket benefita za porodice (uz doplatu) koju Ryanair naziva Family Plus, a koji pruža:
- priority uslugu i dva garantovana ručna prtljaga (manji i veći) u kabini za celu porodicu
- 2 komada predatog prtljaga do 20 kg svaki (ukupno za celu porodicu)
- određen popust za rezervaciju sedišta u odnosu na broj putnika u porodici